ECIT DokumentPartner

VIKTIG INFO!

Office Center, Dokumentpartner og ECIT Solutions fusjonerer og det nye navnet blir ECIT Solutions. Vi tar da steget fullt ut og blir en del av ECIT som er en av Nordens ledende Økonomi og IT hus. Dette byr på mange spennende muligheter i tiden fremover.

Alle gode ting er tre
Dokumentpartner, Office Center og ECIT Solutions kommer til å fusjonere i løpet av august. Det nye selskapet får navnet ECIT Solutions og vil ha hovedkontor på Ringerike med til sammen 75 engasjerte ansatte som jobber med IT fordelt på fire lokasjoner: Ringerike, Fornebu, Drammen og Tønsberg.
Bakgrunnen for fusjonen er et ønske om å stå stødig i en bransje i stadig endring. En sammenslåing gir også muligheter til å effektivisere organisasjonen med tanke på kompetanse og interne ressurser. Dette gjør oss i stand til å ta i bruk ny teknologi, bygge opp et større kompetansesenter lokalt og tilby gode og fremtidsrettede løsninger til våre kunder.

Lokal satsning
På Ringerike vil Dokumentpartner AS og Office Center Hønefoss AS samlokalisere i Hvervenmoveien 45, i det som blir det nye hovedkontoret. På denne adressen vil det fra begynnelsen av september sitte 50 ansatte og det skal bygges opp et større drift- og supportsenter. Lokal tilknytning og nærhet til kunden er og vil alltid være viktig, og selv om drakten blir ny er vi fortsatt lokale og du vil møte de samme menneskene som før!

Fremtidens forretningsstøtte til dagens ledere

ECIT skaper morgendagens løsninger, og er en av de største aktørene innen økonomi, regnskap, lønn og IT i Norden. ECIT er entreprenørdrevet, og ca 70% av selskapet eies av gründerne i datterselskapene. Våre kjerneverdier er kvalitet, pålitelighet, åpenhet og entreprenørskap.

REGNSKAP, LØNN OG HR
ECIT leverer tjenester innen økonomi, regnskap, lønn og HR. Lokal tilknytning og stordriftsfordeler gir våre kunder trygghet og effektivitet.

IT-TJENESTER
ECIT leverer komplette IT-løsninger for bedrifter i ulike bransjer. Vår erfaring og kompetanse gjør deg i stand til å møte et digitalisert marked.

FORRETNINGSSYSTEMER
ECIT tilbyr markedsledende IT-systemer for forretningsstøtte. Hos oss får du systemet som passer din bedrift og ditt marked best, uavhengig av leverandør.

Les mer om Ecit her.

GDPR – General Data Protection Regulation

HVA ER GDPR?

Internett har revolusjonert måten vi kommuniserer og utfører dagligdagse gjøremål på. Nå skjer alt digitalt. Vi sender e-post, deler dokumenter, betaler regninger og handler varer, og oppgir samtidig personopplysninger på internett uten å tenke over det. Hvor mye personlig informasjon tror du er lagret om deg på Internett? Og hva skjer med den informasjonen? Det dreier seg om bankopplysninger, kontakter, adresser, innlegg i sosiale medier, IP-adressen din og nettsider du har besøkt – alt lagres digitalt. Selskaper forteller at de samler inn disse informasjonene slik at de kan yte deg bedre service og mer relevant og målrettet kommunikasjon. Men hva blir egentlig opplysningene brukt til?

GDPR implementeres i alle personvernlover i hele EU og EØS-området. Den gjelder for alle som selger til- og lagrer personlig informasjon om europeiske statsborgere, inkludert selskaper på andre kontinenter. Den gir innbyggere i EU og EØS større kontroll over sine egne personopplysninger og sikrer at informasjonen beskyttes i hele Europa.

GDPR omfatter all personopplysning om en person; f.eks. navn, bilde, e-postadresse, bankopplysninger, innlegg i sosiale medier, informasjon om din nåværende og/eller tidligere plasseringer, helseinformasjon eller IP-addressen til datamaskinen din. Det skilles ikke mellom personopplysninger for private, yrkesfaglige eller offentlige roller – også bedrifter imellom er det enkeltpersoner som står bak relasjonene som håndterer informasjon om og med hverandre.

HVILKEN RETTIGHETER HAR DU SOM ENKELTPERSON?
1. Samtykke må gis!
Det vil kreves samtykke for både lagring og behandling av persondata. Enkeltpersoner kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke.

2. Rett til tilgang
Loven gir enkeltpersoner rett til å kreve tilgang sine personopplysninger og til å vite hvordan informasjonen brukes av selskapet etter at den er samlet inn. Selskapet skal levere ut en kopi av disse personopplysningene, uten kostnad og i elektronisk format, dersom enkeltpersonen ber om dette.

3. Rett til å bli glemt
Hvis forbrukere ikke lenger er kunder, eller hvis de trekker tilbake samtykket de har gitt et selskap for å bruke vedkommendes personopplysninger, har forbrukeren rett til å få informasjonen slettet.

4. Rett til å overføre data
Individer har rett til å overføre opplysninger fra en tjenesteleverandør til en annen. Og dette må skje i et vanlig og maskinlesbart format.

5. Rett til å bli informert
Dette dekker alle typer innsamling av personopplysninger av selskaper, og enkeltpersoner må informeres før opplysningene samles inn. Forbrukerne må godkjenne at personopplysninger samles inn, og samtykke skal gis aktivt, ikke være underforstått.

6. Rett til å korrigere informasjon
Dette sikrer at enkeltpersoner kan oppdatere informasjonen hvis den er utdatert, ufullstendig eller feilaktig.

7. Rett til begrenset behandling
Enkeltpersoner kan be om at deres opplysninger ikke brukes i databehandling. Informasjonen kan fortsatt lagres men den skal ikke brukes.

8. Rett til å motsette seg behandling
Dette inkluderer retten til å motsette seg behandling av personopplysninger til bruk i direkte markedsføring. Det er ingen unntak for denne regelen, og all behandling må stoppes så fort denne forespørselen er mottatt. Denne rettigheten må kommuniseres tydelig til enkeltpersoner i starten av enhver kommunikasjon.

9. Rett til å bli varslet
Hvis det har vært datainnbrudd som kan få følger for enkeltpersoners opplysninger, har personen rett til å få vite dette i løpet av 72 timer etter at innbruddet ble oppdaget.

GDPR er EUs måte å gi individer, enten de er prospekter, kunder, underleverandører eller ansatte mer oversikt og kontroll over sine egne personopplysninger og redusere makten til organisasjonene som samler inn og bruker slike opplysninger for egen vinning (egen fortjeneste). Det er ikke et forsøk på å forhindre eller komplisere forretningen, men skape mer bevissthet og åpenhet rundt hvordan personopplysninger lagres og brukes.

IT-avdelingen

Sammen finner vi den smarteste IT-løsningen for din bedrift

Salgsavdelingen

Vi har over 30-års erfaring med brukervennlige og effektive løsninger innen print- og IT

Serviceavdelingen

Vi tilbyr den beste service nær deg!